BDO w Biłgoraju - kiedy trzeba i jak się zarejestrować?

Ochrona środowiska w Biłgoraju i w okolicach rodzi różnego rodzaju obowiązki dla przedsiębiorców. Bardzo często poruszanym w ostatnich dniach tematem jest BDO, czyli Baza Danych o Odpadach.

Jak wygląda rejestracja przedsiębiorcy w BDO?

Aby zarejestrować się w BDO, trzeba złożyć wniosek w tym zakresie do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego. Powinien być to urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lub też siedzibę podmiotu, jeśli znajduje się ona w innym miejscu. Wniosek o rejestrację w BDO jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska. Więcej informacji znajdziecie również wpisując w wyszukiwarkę ochrona środowiska - baza danych o odpadach. Gdy przedsiębiorca wypełni wniosek, musi dołączyć do niego obowiązkowo:
- uwierzytelnioną kopię dowodu potwierdzającego uiszczenie opłaty rejestrowej BDO (jej wysokość to 100 złotych w przypadku mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy),
- oświadczenie na temat tego, że dany podmiot spełnił wymagania dotyczące wpisu do rejestru oraz, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym - jest to oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Niektóre rodzaje działalności wiążą się z jeszcze większymi obowiązkami. Na przykład przy wprowadzaniu na rynek pojazdów przedsiębiorca musi dołączyć do wniosku o rejestrację w BDO, elektroniczne wersje umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu lub też kopie takich umów w wersji papierowej.

Czy wszyscy przedsiębiorcy muszą rejestrować się w BDO?

Wśród przedsiębiorców, którzy mają taki obowiązek, znajdują się podmioty wytwarzające i transportujące odpady oraz prowadzące ich ewidencję, a także wprowadzające na terytorium Polski:
- produkty w opakowaniach,
- opony,
- oleje smarowe,
- pojazdy,
- akumulatory i baterie,
- sprzęt elektryczny, a także elektroniczny.


Oprócz tego, do BDO powinni się również wpisać przedsiębiorcy, którzy produkują, są importerami lub nabywają w Unii Europejskiej opakowania. Obowiązkowa rejestracja przedsiębiorcy w BDO może zatem dotyczyć także małych, jednoosobowych działalności gospodarczych. Doskonałym tego przykładem są gabinety stomatologiczne i kosmetyczne, a nawet biura.

Czy przedsiębiorca może zatem w jakiś sposób uniknąć rejestracji w BDO?

Tak, jest to możliwe w określonych przypadkach. Jeśli przedsiębiorca nie chce być wpisany do rejestru BDO, może przede wszystkim zlecić świadczenie usług wiążących się z generowaniem odpadów, innym firmom. Dotyczy to przede wszystkim usług budowy, rozbiórki, a także remontów obiektów, czyszczenia urządzeń i zbiorników, sprzątania, a także bieżących napraw. Jako przykład może tutaj służyć wymiana świetlówek w firmie. Gdy przedsiębiorca nie kupi ich i nie wymienia samodzielnie, a zleci kompleksowe świadczenie usługi wymiany firmie zewnętrznej, wówczas uniknie on wpisu do BDO.

Wróć do nas

Mamy nadzieję, że zamieszczone przez nas materiały przybliżyły Ci wiedzę na temat energii odnawialnej. Zapraszamy do regularnego odwiedzania
i czytania naszego bloga.