Prace geodezyjne

 Wybudowanie domu to ciężki proces, podczas którego zgodnie z obowiązującym prawem trzeba wiele razy skorzystać z usług geodezyjnych. Podczas wybierania, która firma geodezyjna wykona wszelakie prace kluczowe będzie to, czy będzie to terminowa realizacja i czy firma w przeszłości wywiązywała się z obietnic.

Budowa domu

Zaczynając budowę naszego domu powinniśmy wiedzieć o minimum trzech rodzajach usług geodezyjnych, z którymi przyjdzie nam się spotkać. Już na starcie korzystne będzie ustalenie terminów wykonania prac oraz ustalenia kontaktu między geodetami, a architektem. Dzięki tym ustaleniom etap realizacji budowy naszego domu będzie przebiegał dużo sprawniej. Przykładowo można skorzystać z usług, które oferuje Geodeta Myślenice - GEOinvest Geodezja. Jedną z pierwszych prac geodezyjnych, od której powinno się rozpocząć budowę domu jest przygotowanie mapy do celów projektowych. Przy jej użyciu architekt dokona adaptacji projektu, która jest bardzo ważnym elementem do otrzymania pozwolenia na budowę domu i zgłoszenia budowy z projektem budowlanym.

Prace geodezyjne

Jednym z kolejnych zadań geodezyjnych będzie wytyczenie budynku. Polega ono na określeniu na podstawie projektu budowlanego miejsca na gruncie pod budynek. Po wykonaniu tego zadania powinny rozpocząć się prace budowlane, po których zakończeniu bardzo ważne będzie przygotowanie przez geodetę mapy inwentaryzacyjnej. Inwentaryzacja podwykonawcza powinna służyć przestrzennemu rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki.

Obowiązek wykonania prac geodezyjnych

Prace geodezyjne, które będą prowadzone podczas budowy naszego domu, są obowiązkowe i nie możemy pominąć ich ze względów prawnych. Z usług geodetów po prostu warto skorzystać podczas procesu budowania domu, by w późniejszym czasie uniknąć problemów. Wznowienie punktów granicznych jest jedną z prac geodetów, która polega na tym, że określa się linię graniczną, oraz oznacza ją pasującymi znakami. Może mieć wtedy pewność, gdzie na podstawie dokumentów znajduje się granica działki, co może nam pomóc w tym, by w przyszłości uniknąć wątpliwości dotyczących jej przebiegu. Prace geodezyjne są więc jednym z ważniejszych zadań, które są do wykonania przed rozpoczęciem budowy domu i powinniśmy o tym zawsze pamiętać, stosując się do obecnego prawa i obowiązków.

 

 

Wróć do nas

Mamy nadzieję, że zamieszczone przez nas materiały przybliżyły Ci wiedzę na temat energii odnawialnej. Zapraszamy do regularnego odwiedzania
i czytania naszego bloga.